Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA LASU

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Głównym zadaniem z zakresu ogólnej ochrony lasu jest działanie zmierzające do poprawy stanu sanitarnego lasu.

Cel ten jest realizowany przez:
1. Przeciwdziałanie rozwojowi szkodliwych owadów i grzybów, w Nadleśnictwie Wichrowo poprzez:
a.  zbiór materiałów prognostycznych w: ściole, glebie, z drzew próbnych i z pułapek feromonowych
b. zwalczanie grzybów:
- mechanicznie polegające na usuwaniu (głównie z upraw) drzew porażonych
- chemiczne polegające zwalczaniu grzybów fungicydami (głównie na szkółkach)
- biologicznie polegające na zainfekowaniu pniaków po wyciętych drzewach grzybem konkurencyjnym takim jak Phlebia gigantea
2. Niezwłoczne usuwanie posuszu, złomów i wywrotów
3. Zwalczanie szkodliwych owadów przez:
- wykładanie pułapek na szeliniaka sosnowca, który powoduje duże szkody w uprawach leśnych
- wywieszanie pułapek feromonowych na kornika drukarza, który powoduje znaczące szkody w starszych drzewostanach świerkowych
- wywieszanie pułapek feromonowych na drwalnika paskowanego, który powoduje techniczne uszkodzenie drewna
- usuwanie drzew trocinkowych tzn. „świeżo" zaatakowanych przez owady
4. Ochronę drzewostanów przed zwierzyną poprzez:
a. grodzenie upraw siatką leśną lub żerdziami
b. smarowanie upraw środkami odstraszającymi tzw. repelentami
c. mechaniczne zabezpieczanie
- osłonkami
- wełną owczą (świerk)
- palikami (modrzew)
5. Ochronę pożytecznych ptaków:
- czyszczenie starych budek lęgowych
- wywieszanie nowych budek lęgowych
- dokarmianie ptaków