Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Wichrowo położone jest w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego na terenie powiatów: olsztyńskiego i lidzbarskiego.

Lasy Nadleśnictwa zgrupowane są w dwóch dużych kompleksach leśnych:

- kompleks Łaniewski w części północnej. Należy on do Podprowincji Pobrzeża Wschodnio-Bałtyckiego, Mezoregionu Wzniesień Górowskich oraz Mezoregionu Równiny Orneckie.

- kompleks Wichrowski w części środkowej i południowej. Należy on do Podprowincji Pojezierza Wschodniobałtyckie, Mezoregionu Pojezierze Olsztyńskie.

Według fizyczno-geograficznego podziału kraju (J. Kondracki "Geografia regionalna Polski" 1998 PWN), teren Nadleśnictwa położony jest na Obszarze Europy Wschodniej, Podobszarze Niżu Wschodnioeuropejskiego, w Prowincji Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskiego.

Położenie geograficzne zawiera się między 20º28'20" do 20º66'59" długości geograficznej wschodniej oraz między 53º91'20" 54º18'50" szerokości geograficznej północnej.

Tekst: Dawid Reguła