Wydawca treści Wydawca treści

URZĄDZANIE LASU

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Dla Nadleśnictwa Wichrowo obowiązuje Plan Urządzenia Lasu na lata 2019-2028.

Poniżej, w plikach do pobrania znajduje się Pismo Ministra Środowiska zatwierdzające PUL, Elaborat, czyli opis ogólny lasów nadleśnictwa oraz Program Ochrony Przyrody.

Szczegółowy opis taksacyjny lasu jest dostępny w siedzibie Nadleśnictwa lub udostępniany na wniosek zainteresowanego.

 

Pismo Ministra Środowiska

Elaborat

Program Ochrony Przyrody