Lista aktualności Lista aktualności

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo – oznacza ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej i jest integralną częścią gospodarki leśnej.

Na terenie Nadleśnictwa Wichrowo znajduje się siedem obwodów dzierżawionych przez 5 kół łowieckich:

1. Obwód łowiecki nr 141 (leśny) oraz nr 109 (polny) - Koło Łowieckie "Knieja Olsztyn", Smolajny 1C/2, 11-040 Dobre Miasto.

2. Obwód łowiecki nr 108 (polny) oraz 142 (leśny) - Koło Łowieckie "Wrzos"w Lidzbarku Warmińskim, Redy 7, 11-100 Lidzbark Warmiński

3. Obwód łowiecki nr 143 (polny) - Koło Łowieckie "Jeleń" w Olsztynie, ul. Warszawska 61/5, 10-083 Olsztyn

4. Obwód łowiecki nr 110 (leśny) - Koło Łowieckie "Jarząbek"w Kaszunach, Wolnica 55, 11-135 Lubomino

5. Obwód łowiecki nr 178 (polny) -  Koło Łowieckie "Kaczor" w Dobrym Mieście, ul. Gdańska 4B, 11-040 Dobre Miasto