Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wichrowo
Nadleśnictwo Wichrowo
(89) 616-13-20, kom. 692 486 623
(89) 616-34-72

Wichrowo 2

11-040 Dobre Miasto

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej - /pgl_lp_0730/SkrytkaESP

Nadleśniczy
Waldemar Ostrowski
(89) 616-13-20
Zastępca Nadleśniczego
Adam Owsiejko
(89) 616-13-20
Główny Księgowy
Przemysław Sambor
(89) 615-14-53, 694 562 329
Inżynier Nadzoru
Joanna Latkowska
(89) 616-12-81, 696 477 564
Inżynier Nadzoru
Tomasz Tokarczyk
(89) 615-14-60, 608 559 852
Sekretarz
Władysław Kowyk
(89) 616-15-47, 668 462 508

Stanowisko ds. pracowniczych

Anna Dudziec
Specjalista ds. pracowniczych i kadr
Tel.: (89) 615-14-59, 503 563 042

Posterunek Straży Leśnej

Jarosław Gołaszewski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: (89) 615-14-67; 602 489 989
Jarosław Bury
Strażnik leśny
Tel.: (89) 615-14-67; 606 242 843

Dział Gospodarki Leśnej

Agnieszka Wierzbicka
Starszy specjalista ds. zagospodarowania lasu
Tel.: (89) 615-14-50, 698 626 878
Dawid Reguła
Starszy specjalista ds. stanu posiadania, geomatyki, administrator SILP
Tel.: (89) 615-14-60, 602 280 992
Izabela Poletyło
Starszy specjalista ds. pozyskania i sprzedaży drewna
Tel.: (89) 615-14-56, 602 394 994
Jakub Kierznowski
Referent ds. ochrony lasu, przyrody i p-poż
Tel.: (89) 615-14-50, 736 372 787

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Grzegorz Krasowski
Specjalista ds. transportowo-gospodarczych
Tel.: (89) 615-14-54, 668 439 198
Sylwia Rycąbel -Ciućkowska
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: (89) 616-13-20
Damian Roszkowski
Referent ds. administracyjnych
Tel.: (89) 615-14-54, 608 559 718
Dariusz Kępiński
Specjalista ds. transportowo-gospodarczych
Tel.: 602 731 431
Aleksandra Ferens
Stanowisko ds. zamówień publicznych
Tel.: 882 633 197

Dział Finansowo-Księgowy

Jolanta Kukałowicz
Księgowa
Tel.: (89) 615-14-63
Wioletta Gołaszewska
Księgowa
Tel.: (89) 615-14-63
Ewa Kujawa
Księgowa ds. gospodarki towarowej
Tel.: (89) 615-14-56
Monika Śmiech
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: (89) 615-14-63
Małgorzata Kustroń
Księgowa
Tel.: (89) 616-13-20