Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA LASU

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Nadleśnictwo w szkółce leśnej ma możliwość wyprodukowania corocznie ok. 2 mln sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Jest to ilość do zabezpieczenia własnych potrzeb do corocznych odnowień powierzchni pozbawionych drzewostanu, zalesień gruntów porolnych, ale również produkuje sadzonki dla innych nadleśnictw. Oprócz nowoczesnej szkółki kontenerowej (nazwa szkółka kontenerowa wywodzi się od zespolonych doniczek tzw. kontenerów w których hoduje się sadzonki) hodujemy sadzonki metodą tradycyjną - w gruncie.

 

Zabiegi hodowlane w lesie to:

- odnowienie powierzchni po wyciętym drzewostanie. Od chwili wysadzenia sadzonek drzew leśnych na powierzchni rozpoczyna się życie nowego pokolenia lasu. Od tej pory teren ten podlega wielu zabiegom hodowlanym, które mają na celu stworzenie drzewostanu o jak najlepszej jakości drzew pod względem przyrostu na wysokość i grubość, odporności tego drzewostanu na czynniki zewnętrzne abiotyczne (śnieg, wiatr) i biotyczne (szkodniki owadzie, grzybowe). Zależy to od wielu czynników, szczegółowo regulują to Zasady hodowli lasu.

- pielęgnacja, czyli zarówno wykaszanie chwastów z uprawy leśnej, jak i kształtowanie odpowiednich dla dobrego wzrostu sadzonek warunków świetlnych i pokarmowych, czyli przerzedzanie, eliminowanie wadliwych drzewek. Zabiegi te leśnicy nazywają czyszczeniami wczesnymi i późnymi. W wieku ok. 20 lat wykonuje się pierwsze zabiegi pielęgnacyjne, zwane trzebieżami. Mają one na celu polepszenie jakości surowca drzewnego, dbanie o stan sanitarny lasu (usuwanie drzew chorych, obumarłych, zaatakowanych przez szkodniki), a także wyprzedzanie naturalnych procesów obumierania drzew najsłabszych. Wycinając takie drzewa pozyskiwane są sortymenty (surowiec drzewny) na potrzeby rynku drzewnego i lokalnej ludności.

- dobór rębni, czyli wybranie takiego sposobu zagospodarowanie lasu, żeby przy wyrębie danego drzewostanu zapewnić jak najkorzystniejsze warunki młodemu pokoleniu lasu. Wybierając odpowiednią rębnię trzeba znać wymagania ekologiczne poszczególnych gatunków drzew i prawidłowo rozpoznać właściwości siedliska.