Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zgodnie z Artykułem 5 Ustawy o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.

Niektóre sprawy z tego zakresu są przez starostów powierzone na mocy porozumień nadleśniczym.

W ramach nadzoru:
- oceniana jest realizacja przez właścicieli ustawowych obowiązków i wydawanie urzędowych Decyzji w przypadku w przypadku ich niewykonania 
- legalizowane jest drewno pozyskane w lasach niepaństwowych przez cechowanie (nabicie tabliczki) i wystawienia dokumentu "Świadectwo legalności pozyskanego drewna"
- w przypadku braku uproszczonych operatów urządzenia lasu opiniowane są zadania z zakresu cięć pielęgnacyjnych i innych zabiegów  


Na terenie starostwa olsztyńskiego Nadleśnictwo Wichrowo ma w nadzorze 225,82 ha lasów położonych w gminach Dobre Miasto i Jeziorany. Bezpośredni nadzór sprawują leśniczowie. Kontakty do leśnictw

Właściciele lasów w sprawach związanych z gospodarką leśną powinni kontaktować się z leśnictwami wg poniższego zestawienia:

leśnictwo

obręb ewidencyjny położenia działki

Sarny

Stary Dwór, Knopin, Podleśna, Kabikiejmy, Barcikowo, Dobre Miasto

Dwa Stawy

Międzylesie, Orzechowo, Jesionowo

Biały Krzyż

Smolajny

Gajnica

Radostowo, Orzechowo

Piotraszewo

Mawry, Praslity, Piotraszewo

 

Jeśli działka figuruje w powszechnej ewidencji gruntów jako Ls, a nie jest zlecona do nadzoru przez Nadleśnictwo to należy zgłosić ten fakt do Starostwa Olsztyn - Wydziału Gospodarowania Środowiskiem.

Na terenie starostwa lidzbarskiego Nadleśnictwo Wichrowo ma w nadzorze 491,06 ha lasów położonych w gminach Lidzbark Warmiński, Lubomino oraz obrębie 8, 9 i 10 Miasta Lidzbark Warmiński. Bezpośredni nadzór sprawują leśniczowie. Kontakty do leśnictw.
Właściciele lasów w sprawach związanych z gospodarką leśną powinni kontaktować się z leśnictwami wg poniższego zestawienia:

leśnictwo

obręb ewidencyjny położenia działki

Runowo

Babiak, Bugi, Miejska Wola, Kaszuny

Łaniewo

Runowo, Ignalin, Łaniewo, Bobrownik, Długołęka, Lauda

Wielki Targ

Poborowo, Wolnica, Zagony, Różyn, Rogiedle

Miłogórze

Miłogórze, Nowosady, Pomorowo, Kraszewo, Lidzbark Warmiński

Kłębowo

Jarandowo, Kłębowo, Blanki, Łabno, Medyny

Kaźmierowo

Stryjkowo

Piotraszewo

Gronowo

Gajnica

Kierz, Suryty

Kochanówka

Kochanówka

 

Właściciele gruntów zainteresowanych ich zalesieniem powinni się kontaktować z pracownikiem Działu Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa - Agnieszką Wierzbicką tel. 698 626 878.

Jak zdobyć dofinansowanie na zalesienie w ramach PROW 2014-2020 czytaj tutaj

Jak zdobyć dofinansowanie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartośc dla środowiska w ramach PROW 2014-2020 czytaj tutaj