Wydawca treści Wydawca treści

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Nadleśnictwo Wichrowo znajduje się w zasięgu czterech obszarów chronionego krajobrazu (OChK).

Są to:

- OChK Równiny Orneckiej

- OChK Doliny Dolnej Łyny

- OChK Doliny Środkowej Łyny

- OChK Doliny Symsarny