Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to jedna z najstarszych form ochrony przyrody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.) za pomniki przyrody uznaje się pojedyncze twory przyrody lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je spośród innych tworów. Najczęściej pomnikami przyrody zostają wiekowe, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy, głazy, skały, jaskinie, wodospady, źródła.

Ustanowienie pomnika przyrody następuje w formie uchwały rady gminy po uzgodnieniu z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Obecnie w Polsce znajduje się około 35 000 pomników przyrody.

 

Wykaz pomników przyrody w Nadleśnictwie Wichrowo znajduje się poniżej:

Pomniki przyrody - Nadleśnictwo Wichrowo