Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Wichrowo rozpoczęło realizacje dwóch projektów w ramach Działania 226 „Odtwarzanie  potencjału produkcji leśnej na terenach dotkniętych naturalną katastrofą oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych"  stanowiącego  element Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:


1.    Przebudowa drogi leśnej – pożarowej, dojazdu pożarowego nr 3 w Nadleśnictwie Wichrowo. Celem  projektu jest wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej.


2.    Przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez huraganowe wiatry w leśnictwach: Kłębowo, Kaźmierowo, Piotraszewo, Kochanówka, Biały Krzyż, Sarny.
Celem projektu jest przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez wiatr w celu odtworzenia potencjału produkcyjnego, dostosowania składu gatunkowego do warunków siedliskowych oraz zwiększenia bioróżnorodności prowadzące w konsekwencji do wzrostu odporności na czynniki szkodotwórcze.

Tekst: Krzysztof Śmiech