Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKOWANIE LASU

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Pozyskanie drewna odbywa się w ramach użytkowania głównego lasu i obejmuje użytkowanie rębne i przedrębne.

Pozyskuje się drewno przy pomocy cięć odnowieniowych, pielęgnacyjnych i sanitarnych, zgodnie z potrzebami hodowlanymi i ochronnymi drzewostanów.

Użytkowanie rębne realizowane w ramach cięć odnowieniowych ma na celu zastąpić stary drzewostan młodym pokoleniem i stworzyć najkorzystniejsze warunki do wzrostu i rozwoju nowych drzew.

Użytkowanie przedrębne obejmuje drzewostany młodszych klas wieku, które wymagają cięć pielęgnacyjnych dla zwiększenia możliwości rozwojowych drzew i poprawy ich jakości technicznej. W wyniku tych cięć poprawia się także zdrowotność drzewostanów. Produkcja drewna i jego sprzedaż jest jednym z celów gospodarki leśnej.


Produkcja drewna i jego sprzedaż jest jednym z celów gospodarki leśnej. W Nadleśnictwie Wichrowo pozyskuje się rocznie ok. 95 000 m3 drewna. Wielkość ta wynika z ustalonego w dokumencie "Plan Urządzenia Gospodarstwa Leśnego", tzw. etatu cięć, czyli ilości drewna, jaką można pozyskać bez zakłócenia zasady trwałości lasu.