Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Wichrowo przeważają siedliska lasowe porośnięte zarówno gatunkami liściastymi jak i iglastymi. Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany jest sosna. Średni wiek lasów wynosi 55 lat, a przeciętna zasobność przekracza 275 m3 na jeden hektar.

Udział siedlisk leśnych
•    21 %  - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
•    74 % - lasowe, czyli drzewostany mieszane i z przewagą gatunków liściastych
•    5 % - olsy, czyli lasy porastające żyzne, wilgotne i bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych
•    49 % - sosna, modrzew
•    17 % - świerk, jodła
•    12 % - dąb
•    12 % - brzoza
•    7 % - olcha
•    1 % - buk
•    1 % - lipa
•    1% - pozostałe (grab, klon, wiąz, osika i inne)

Udział drzewostanów w klasach wieku
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21-40 lat, III klasa  –  41-60 lat,  itd. )
•    16 % - I klasa
•    14 % - II klasa
•    30 % - III klasa
•    15 % - IV klasa
•    11 % - V klasa
•    13 % - VI klasa i starsze
Przeciętna zasobność drzewostanów
•    Sosna  –  358 m3/ha
•    Świerk  - 309 m3/ha
•    Dąb – 165 m3/ha
•    Brzoza – 214 m3/ha
•    Olcha – 201 m3/ha

Tekst: Krzysztof Śmiech