Wydawca treści Wydawca treści

obiekty edukacyjne

Bazę do prowadzenia zajęć w ramach edukacji stanowią obiekty edukacji leśnej społeczeństwa. W Nadleśnictwie Wichrowo są to:

    1. Izba edukacji przyrodniczo - leśnej
    2. Leśna wiata edukacyjna
    3. Punkty edukacyjne:

      -   Dębowa Góra

      -   "Babcia"

      -   Jezioro Gilgajny

    4. Platforma widokowa do obserwacji przyrodniczych w Kierzu
    5. Leśne ścieżki edukacyjne

      -   „Jodły"

      -   „Szkółka"

Informujemy, że w lesie z przyczyn naturalnych mogą powstać różne przeszkody: wywroty, złomy, złamane konary drzew. Ewentualne uszkodzenia naszych obiektów można zgłaszać pod nr tel. (89) 616 13 20.

Przypominamy także, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych w naszych obiektach turystycznych i edukacyjnych ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność opiekunów.