Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Wichrowo prowadzi zajęcia z edukacji leśnej, której głównym celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, warsztatów ekologicznych dla nauczycieli, przeprowadzanie szkoleń dla różnych grup społecznych, konkursów wiedzy ekologicznej oraz opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o walorach i zagrożeniach lasów i środowiska przyrodniczego.