Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA EDUKACYJNA

Nadleśnictwo Wichrowo prowadzi zajęcia z edukacji leśnej, której głównym celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, warsztatów ekologicznych dla nauczycieli, przeprowadzanie szkoleń dla różnych grup społecznych, konkursów wiedzy ekologicznej oraz opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o walorach i zagrożeniach lasów i środowiska przyrodniczego.

Ważnym punktem edukacji leśnej jest również przybliżenie roli i pracy zawodowej leśników.

Poniżej umieściliśmy regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej, oświadczenie oraz druk zamówienia na zajęcia. Jeśli macie Państwo ochotę spotkać się z nami prosimy o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie karty zamówienia oraz oświadczenia i dostarczenie ich: osobiście, przesłanie pocztą tradycyjną, elektroniczną  bądź faxem przynajmniej 5 dni roboczych przed planowaną datą zajęć. Dzięki temu łatwiej nam będzie zaplanować spotkanie.

W związku ze stanem epidemiologicznym prosimy o wypełnienie Oświadczenia zgłaszającego na zajęcia - wzór w plikach poniżej.