Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Jodły"

Początek ścieżki: przy siedzibie Nadleśnictwa Wichrowo
Długość ścieżki: 2,3 km

Ścieżka rozpoczyna się przy siedzibie Nadleśnictwa Wichrowo. Początkowy odcinek trasy jest wspólny ze ścieżką „Szkółka", dopiero po przejściu 400 m trasy rozdzielają się i trzeba skręcić w prawo. Wędrując ścieżką mamy możliwość zapoznać się z urokliwymi zakątkami warmińskich lasów, podziwiać stare okazałe dęby, sosny, świerki i jodły, zaobserwować proces naturalnego zarastania zbiornika wodnego i tworzenia się śródleśnego bagna. Najciekawszym punktem ścieżki jest 120 letni las jodłowy. Ciekawy i wyjątkowy z tego powodu, że jodła jest gatunkiem drzewa, które rośnie na południu Polski, głównie w górach, na nizinach lasy jodłowe są rzadkością.  
Na ścieżce ustawione zostały tablice edukacyjne odpowiadające na poniższe pytania:
•    Mapa ścieżki
•    Czy warto dokarmiać zwierzęta?
•    Skąd wiemy że w lesie mieszkają zwierzęta?
•    Czy sarny i jelenie mogą być groźne dla lasu?
•    Skąd się biorą nasiona drzew leśnych?
•    Czy każde drzewo zostało posadzone przez człowieka?
•    Czy każdy las jest taki sam?
•    Czy śródleśne bagna są potrzebne?
•    Czy las rośnie sam?
•    Ile jodeł rośnie w lasach Warmii?
•    Jak powstaje las?
•    Czy dziki są pożyteczne dla lasu?
•    Kto jest gospodarzem tutejszych lasów?
•    Jak zostać przyjacielem lasu?
•    Jak powstało Nadleśnictwo Wichrowo?

Na początku ścieżki znajduje się wiata edukacyjna, pod którą można wypocząć i skorzystać z przygotowanego miejsca na ognisko.
W bliskim sąsiedztwie ścieżki umiejscowiona jest Izba Edukacji Przyrodniczo – Leśnej. Izba wyposażona jest w pomoce dydaktyczne umożliwiające przeprowadzenie ciekawych zajęć przybliżających pracę leśnika oraz zagadnienia przyrodnicze. W izbie znajduje się również stała ekspozycja przedstawiająca zwierzęta, rośliny i grzyby występujące w warmińskich lasach.

Informujemy, że w lesie z przyczyn naturalnych mogą powstać różne przeszkody: wywroty, złomy, złamane konary drzew. Ewentualne uszkodzenia naszych obiektów można zgłaszać pod nr tel. 89 616 13 20.

Przypominamy także, że odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania wszelkich urządzeń zlokalizowanych w naszych obiektach turystycznych i edukacyjnych ponosi użytkownik dorosły, a dzieci użytkują w/w urządzenia na odpowiedzialność opiekunów.